Monday, March 12, 2018

Konsep PAK21

" Proses pembelajaran yang berpusatkan murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika"


Konsep KBAT


" Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu"
PdP dilihat secara 'bersekali' untuk memudahkan kita memahami konsepnya. Dengan cara ini juga kita dapat melaksanakan PdP dengan berjaya kerana memuatkan semua elemen yang diperkenalkan oleh Bahagian-bahagian tertentu dalam KPM. Umumnya kesemua ini terkandung dengan jelas dalam Standard 4 SKPMg2.

Monday, February 5, 2018

SKPMg2 dalam Pendidikan

Secara ringkas, pendemokrasian SKPMg2 adalah untuk memastikan warga sekolah memahami dan terlibat dalam mengoperasikan sekolah.

SKPMg2 adalah instrumenn untuk mengoperasikan sekoah bukan semata-mata untuk memberi skor.

Sunday, March 3, 2013


Tanduo yang kukenali

Disebut namamu
Saban waktu saban hari
Tanpa mengenal genarasi
Di ruang tamu, kamar  tidur hingga di kedai kopi
Di parlimen dan di ruang Menteri

Tanduo yang kukenali,
Kampong nelayan di pinggir pantai menghadap laut yang penuh mesteri
Anak-anak yang dulu riang bakal pewaris generasi
Kini fobia menangisi situasi

Tanduo yang kukenali
Perwira tersungkur mempertahan ibu pertiwi
Dek kerakusan pengejar dinasti yang belum pasti

Tanduo yang kukenali
Tidak pasti
Keharmonian akan kembali
Selagi si serakah pengejar bayang-bayang ilusi
Konon pemerintah negeri
Dalam perjanjian yang tersembunyi
Tanpa realiti
Penghambat demokrasi
Mengundang pelbagai spekulasi

Tanduo yang kukenali
Disebut namamu hingga hujung dunia
Setiap komuniti mengetahui situasi

Doakan yang terbaik untuk negaraku yang aman dan harmoni


Junadi @ Junaidi Riman
4/3/2013 (5.10 subuh)

Wednesday, December 12, 2012

Peranan Panitia

Hubung kait antara Pengurusan Panitia dan kualiti P&P Guru Bahasa Malaysia 

Sebanyak enam buah sekolah rendah dan enam Panitia Bahasa Malaysia dijadikan sampel untuk kajian ini. Seramai empat orang ketua panitia dan dua orang wakil panitia ditemu bual untuk mendapatkan maklumat berkaitan pengurusan panitia.

Bil.
Aspek
Dilaksanakan Sepenuhnya
Dilaksanakan Tidak sepenuhnya
Catatan
1
Mesyuarat Panitia
1 buah sekolah
5 buah sekolah

2
Membuat analisis Keputusan Peperiksaan
2 buah sekolah
4 buah sekolah

3
Membincangkan Prestasi P&P
2 buah sekolah
4 buah sekolah

4
Menyediakan JSU sebelum menyediakan soalan
1 buah sekolah
5 buah sekolah

5
Melaksanakan program peningkatan secara menyeluruh
1 buah sekolah
5 buah sekolah
Tumpuan kepada tahun enam sahaja
6
Membuat penyelarasan RPT dan RPH
1 buah sekolah
5 buah sekolah

7
Membuat penyelarasan latihan murid
1 buah sekolah
5 buah sekolah

8
Ketua Panitia melaksanakan pencerapan
6 buah sekolah


9
Melaksanakan Bengkel Sumber Pendidikan
1 buah sekolah
5 buah sekolah

10
Mengadakan Kursus Dalaman
6 buah sekolahBerdasarkan data didapati 83.33 peratus panitia Bahasa Malaysia yang menjadi sampel tidak dapat melaksanakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Prestasi P&P juga hanya mencapai 33.33 peratus, agak memeranjatkan apabila panitia tidak membincangkan prestasi P&P guru dalam mesyuarat panitia. Oleh itu, tidak hairan jika didapati prestasi P&P guru panitia Bahasa Malaysia yang dicerap puratanya mencapai taraf Memuaskan. Didapati kaedah yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan P&P juga kurang menarik dan tidak dapat merangsang minat murid untuk belajar. Dalam mesyuarat panitia, sebanyak 66.67 peratus panitia tidak membincangkan keputusan dan membuat analisis peperiksaan dalaman dan awam.

Semua panitia membuat pencerapan P&P guru Bahasa Malaysia dan mengadakan kursus dalaman, terutamanya kursus dan perkongsian berkaitan dengan KSSR. Namun dalam masa yang sama hanya satu panitia mengadakan bengkel penyediaan sumber pendidikan untuk kegunaan guru-guru Bahasa Malaysia.  Bengkel pembinaan sumber pendidikan ini sewajarnya menjadi amalan semua panitia untuk memastikan P&P guru lebih bervariasi dan menarik. Hasil pencerapan juga didapati peratus yang rendah dalam penggunaan sumber menjadi salah satu sebab P&P guru-guru Bahasa Malaysia yang dicerap masih perlu dipertingkat.


Hanya 16.33 peratus panitia daripada enam panitia yang dijadikan sempal, membuat penyelarasan RPT dan RPH dalam kalangan ahli panitia. Di samping itu, panitia yang sama juga telah menyediakan penyelarasan latihan untuk murid, jumlah ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampel. Tidak hairan prestasi P&P guru tidak berada pada tahap yang membanggakan.

Hanya satu panitia  bersamaan 16.33 peratus menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) sebelum menyediakan soalan ujian atau peperiksaan. Di samping itu, hasil pemeriksaan dokumen dan temu bual dengan ketua panitia, didapati  88.33 peratus panitia menyediakan program yang memfokuskan kepada murid-murid Tahun Enam, manakala murid-murid tahun lain terabai tanpa program peningkatan akademik yang berkesan.

 Maklumat Guru-guru yang Dicerap
Sekolah
Pengalaman Mengajar
Pencapaian
Pencapaian Panitia
1
Lebih 10 tahun
Memuaskan
Memuaskan
Lebih 5 tahun
Lemah
Lebih 5 tahun
Memuaskan
2
Lebih 20 tahun
Harapan
Harapan
Lebih 5 tahun
Memuaskan
3
Lebih 15 tahun
Harapan
Memuaskan
Lebih 5 tahun
Memuaskan
4
Lebih 5 tahun
Memuaskan
Lemah
Lebih 5 tahun
Memuaskan
Lebih 15 tahun
Lemah
Lebih 15 tahun
Lemah
5
Lebih 10 tahun
Memuaskan
Memuaskan
Lebih 10 tahun
Memuaskan
Lebih 10 tahun
Memuaskan
6
Lebih 10 tahun
Memuaskan
Memuaskan
Lebih 10 tahun
Memuaskan
Lebih 10 tahun
Memuaskan

Seramai 17 responden telah dicerap. Seramai dua orang guru Bahasa Malaysia mencapai Taraf Harapan, 12 orang mencapai Taraf Memuaskan dan tiga orang guru yang dicerap berada pada taraf Lemah.

Data menunjukkan guru-guru yang lebih berpengalaman dapat mengadaptasi keadaan dengan menunjukkan potensi yang lebih baik berbanding guru-guru yang baharu. Namun sikap tidak bersungguh-sungguh menyebabkan guru-guru berpengalaman juga masih gagal mengajar dengan baik.  Oleh itu, panitia memainkan peranan yang penting untuk membimbing dan menggalakkan guru-guru meningkatkan prestasi P&P.Kesimpulan

Terlalu banyak kelemahan dalam tadbir urus Panitia Bahasa Malaysia yang menyebabkan prestasi P&P guru masih belum memberangsangkan. Kelemahan mengurus, di samping tidak dibimbing oleh pihak pengurusan sekolah menyumbang kepada kelemahan pengurusan panitia. Lantikan ketua panitia yang tidak mematuhi SPI Bil 4/1986 menjadi antara sebab pengurusan panitia lemah. Kerjasama antara pihak pengurusan sekolah dengan panitia serta guru-guru sangat diperlukan untuk memastikan panitia dapat diurus dengan baik, natijahnya kualiti P&P guru akan meningkat. Pastinya keadaan ini membolehkan murid-murid akan menerima ilmu secara optimum dan membantu pencapaian yang lebih cemerlang.

Saturday, December 8, 2012

Kepada semua guru, selamat menyiapkan RPT untuk Tahun 2013. 

Tuesday, February 15, 2011

Matlamat Pengajaran Bahasa Melayu di Sekolah

Sedarkah kita sebagai seorang Guru Bahasa Melayu kita perlu tahu matlamat dan objektif p&p subjek yang kita ajar?.

Matlamat Pembelajaran dan Pengajaran subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah:

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan ini untuk memperoleh ilmu, perhubungan sosial dan urusan harian.

Matlamat Pembelajaran dan Pengajaran subjek Bahasa Melayu Sekolah Menengah:

Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan urusan harian